ข้อมูลการผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการทดสอบการนำร่อง และอุปกรณ์การควบคุมนาฬิกา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26500 การผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการทดสอบการนำร่อง และอุปกรณ์การควบคุมนาฬิกา 29/09/2562