ข้อมูลการผลิตเครื่องรับโทรทัศน์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26401 การผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ 29/09/2562