ข้อมูลการผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26400 การผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค 29/09/2562