ข้อมูลการผลิตโทรศัพท์และโทรสารแบบใช้สาย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26301 การผลิตโทรศัพท์และโทรสารแบบใช้สาย 29/09/2562