ข้อมูลการผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26202 การผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 29/09/2562