ข้อมูลการผลิตคอมพิวเตอร์และ/หรือการประกอบคอมพิวเตอร์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26201 การผลิตคอมพิวเตอร์และ/หรือการประกอบคอมพิวเตอร์ 29/09/2562