ข้อมูลการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำและวงจรรวม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26104 การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำและวงจรรวม 29/09/2562