ข้อมูลการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26100 การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร 29/09/2562