ข้อมูลการผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 25992 การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ 29/09/2562