ข้อมูลการผลิตโซ่ ลวดสปริง สลักเกลียว และตะปูควง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 25952 การผลิตโซ่ ลวดสปริง สลักเกลียว และตะปูควง 29/09/2562