ข้อมูลการผลิตลวด เคเบิลและของที่ทำจากลวด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 25951 การผลิตลวด เคเบิลและของที่ทำจากลวด 29/09/2562