ข้อมูลการผลิตเครื่องตัด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 25931 การผลิตเครื่องตัด 29/09/2562