ข้อมูลการผลิตเครื่องตัด เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะ ทั่วไป


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 25930 การผลิตเครื่องตัด เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะ ทั่วไป 29/09/2562