ข้อมูลการกลึงกัดไสโลหะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 25922 การกลึงกัดไสโลหะ 29/09/2562