ข้อมูลการปรับสภาพและการเคลือบโลหะ การกัดกลึงขึ้นรูป


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 25920 การปรับสภาพและการเคลือบโลหะ การกัดกลึงขึ้นรูป 29/09/2562