ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ชนิดอื่นๆ กิจกรรมบริการงาน โลหะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 25900 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ชนิดอื่นๆ กิจกรรมบริการงาน โลหะ 29/09/2562