ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 25110 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ 29/09/2562