ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ถังน้ำขนาดใหญ่ที่เก็บกักน้ำและเครื่องกำเนิดไอน้ำ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 25100 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ถังน้ำขนาดใหญ่ที่เก็บกักน้ำและเครื่องกำเนิดไอน้ำ 29/09/2562