ข้อมูลการหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24320 การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า 29/09/2562