ข้อมูลการหล่อเหล็ก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24311 การหล่อเหล็ก 29/09/2562