ข้อมูลการหล่อโลหะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24300 การหล่อโลหะ 29/09/2562