ข้อมูลการผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์ทองแดง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24204 การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์ทองแดง 29/09/2562