ข้อมูลการผลิตสังกะสีตะกั่วดีบุกและผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24203 การผลิตสังกะสีตะกั่วดีบุกและผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว 29/09/2562