ข้อมูลการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24100 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน 29/09/2562