ข้อมูลการผลิตวัสดุที่เป็นฉนวนจากแร่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 23992 การผลิตวัสดุที่เป็นฉนวนจากแร่ 29/09/2562