ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 23954 การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 29/09/2562