ข้อมูลการผลิตปูนซีเมนต์ปูนไลม์ (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 23940 การผลิตปูนซีเมนต์ปูนไลม์ (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร์ 29/09/2562