ข้อมูลการผลิตกระเบื้องปูพื้นและแผ่นเซรามิก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 23922 การผลิตกระเบื้องปูพื้นและแผ่นเซรามิก 29/09/2562