ข้อมูลการผลิตวัสดุก่อสร้างที่วัตถุดิบหลักทำจากดิน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 23920 การผลิตวัสดุก่อสร้างที่วัตถุดิบหลักทำจากดิน 29/09/2562