ข้อมูลการผลิตแก้ว/กระจกแผ่น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 23101 การผลิตแก้ว/กระจกแผ่น 29/09/2562