ข้อมูลการผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้ว


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 23100 การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้ว 29/09/2562