ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 22292 การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส 29/09/2562