ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูป


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 22230 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูป 29/09/2562