ข้อมูลการผลิตยางแผ่นและยางแท่ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 22191 การผลิตยางแผ่นและยางแท่ง 29/09/2562