ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์ยางชนิดอื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 22190 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางชนิดอื่นๆ 29/09/2562