ข้อมูลการผลิตยางสังเคราะห์ขั้นต้น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 20132 การผลิตยางสังเคราะห์ขั้นต้น 29/09/2562