ข้อมูลการผลิตสีย้อมผ้าและสีผง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 20112 การผลิตสีย้อมผ้าและสีผง 29/09/2562