ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 19100 การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก 29/09/2562