ข้อมูลการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 17012 การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง 29/09/2562