ข้อมูลการผลิตเยื่อกระดาษกระดาษและกระดาษแข็ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 17010 การผลิตเยื่อกระดาษกระดาษและกระดาษแข็ง 29/09/2562