ข้อมูลการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 17000 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ 29/09/2562