ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16292 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน 29/09/2562