ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากไม้การผลิตสิ่งของจาก ไม้ก๊อกฟางและวัสดุถักสาน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16290 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากไม้การผลิตสิ่งของจาก ไม้ก๊อกฟางและวัสดุถักสาน 29/09/2562