ข้อมูลการผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16220 การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร 29/09/2562