ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ไม้ก๊อกฟางและวัสดุถักสาน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16200 การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ไม้ก๊อกฟางและวัสดุถักสาน 29/09/2562