ข้อมูลการฟอกและการตกแต่งเครื่องหนังการตกแต่งและการย้อมสี หนังขนสัตว์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15110 การฟอกและการตกแต่งเครื่องหนังการตกแต่งและการย้อมสี หนังขนสัตว์ 29/09/2562