ข้อมูลการฟอกและการตกแต่งเครื่องหนังการผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถืออานและเครื่องลากเทียมสัตว์การตกแต่งและ การย้อมสีหนังขนสัตว์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15100 การฟอกและการตกแต่งเครื่องหนังการผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถืออานและเครื่องลากเทียมสัตว์การตกแต่งและ การย้อมสีหนังขนสัตว์ 29/09/2562