ข้อมูลการผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15000 การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 29/09/2562