ข้อมูลการผลิตเครื่องแต่งกายด้วยการถักและถักโครเชต์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14300 การผลิตเครื่องแต่งกายด้วยการถักและถักโครเชต์ 29/09/2562