ข้อมูลการผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายซึ่งส่วนใหญ่ทำจากสิ่งทอ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14130 การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายซึ่งส่วนใหญ่ทำจากสิ่งทอ 29/09/2562